Your browser does not support JavaScript!
最後更新日期
2019-01-19
訓育組
 
21屆金爵獎國際調酒大賽 MONIN無酒精調飲組-隨苓玉-銅牌
21屆金爵獎國際調酒大賽 高中職國產酒傳統組-林芷君-銅牌
21屆金爵獎國際調酒大賽 高中職國產酒傳統組-楊倚媗-銅牌